02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير ساباط (سابات) یزد

تورهای مرتبط با ساباط (سابات) یزد

ساباط (سابات) یزد

یکی از ویژگیهای بارز شهرسازی محله های قدیم یزد، کوچه ها و گذرهای سرپوشیده آن هستند که به آنها «ساباط» گفته می شود. هدف از طراحی و اجرای ساباط این است که انسان گرمازده کویر را دمی در زیر سایه خود، از تابش خورشید در امان نگهدارد.

ساباط در لغت به معنای راهرو، دالان و سقفی است که بر روی کوچه ها و معابر ساخته می شود . معماران یزدی نه تنها تمام جوانب را در ساخت داخل خانه مد نظر داشته اند ، بلکه در ساخت کوچه هم با توجه به نیازها و شرایط اقلیمی و فرهنگی مردم منطقه ، ویژگی ارزنده و جالب توجهی را در نظر داشته اند . یکی از خصوصیات بارز محله های قدیمی در استان یزد، کوچه ها و گذرگاههای سرپوشیده آن به نام ساباط است .

ساباطها (سابات) از ویژگی های معماری زیست بوم های گرمسیر و کویری هستند . یک از کارکردهای سابات پدید آوردن سایه و جایگاهی خنک برای رهگذران است . این سازه به سبب نیمه پوشیده بودن در تابستان به پدید آمدن کوران هوا می انجامد که هوای درون سابات را از بیرون آن خنکتر می کند . همین نیمه پوشیده بودن در زمستان به گرمتر شدن هوای درون سابات از بیرون آن می انجامد . سابات ها همچنین مایه یکپارچگی و استواری خانه های کنارشان هستند و به آنها در پایداری در برابر نیروهای پدید آمده از فشار سازه کمک می کنند .

در برخی از کوچه های بن بست که دارای ساباط است ، در قسمت ورودی کوچه دری محکم گذاشته می شده است که به این گونه فضاها که برای افزایش امنیت ساکنان کوچه موثر بوده  «دربند» می گویند. در هر دربند چند خانوار زندگی می کردند .

نحوه استقرار ساباطها به گونه ای است که انسان پیاده در مسیر حرکت خود در یک توالی مناسب در فضای سایه قرار می گیرد. در خیلی از ساباطهای ورودی چند خانه مجتمع شده است که از نظر افزایش حس همسایگی و همبستگی محله ای حائز اهمیت است .

ساباط وسیله ای در تقابل با وزش بادهای موسمی نیز هست . معمولا پشت بام ساباطها مورد استفاده واحد های همجوار قرار می گیرد که در برخی از آنها به صورت اتاقی مشرف به کوچه جلوه گر می شود