02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير باغ دولت آباد یزد

تورهای مرتبط با باغ دولت آباد یزد

باغ دولت آباد یزد

باغ دولت آباد یزد یکی از باغهای بزرگ ایران است که در اصلی این مجموعه در خیابان شهید رجایی قرار گرفته است و در دیگری که در بلوار دولت آباد قرار دارد ورودی نداشته و تقریبا در دست مرمت و بازسازی است و همین علت تردد از در اصلی انجام می گیرد . 

این باغ دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است . مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است . مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می باشد . 

عناصر تشکیل دهنده باغ دولت آباد عبارتند از چند عمارت شامل : عمارت تالار آینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه خدم و حشم و آشپزخانه ها و دیوان خانه و به شکل مثمن، ساباط، آب انبار، درشبکه خانه، اصطبل تابسانه و زمستانه و همچنین دارای قنات، حوض ها و جداول آب متعدد در فضای باغ است . 

قنات تاریخی عظیم و مهم دولت آباد با قدمتی بیش از دویست سال از بهم پیوستن پنج رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه می گرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و پس از طی بیش از 50 کیلومتر به یزد می رسیده و آبادی هایی چند در اطراف یزد چون آبشاهی، خرمشاه و باغ دولت آباد را آبیاری می کرده است . اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری می شود . 

این باغ توسط محمد خان معروف به خان بزرگ که وی سرسلسله خاندان خوانین یزد بود احداث گردید. مرحوم محمد تقی خان ایتدا قناتی به طول 65 کیلو متر را احداث نمود و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت آباد رساند و سپس مجموعه حکومتی (دارالحکومه ) خود را بنا کرد . این بنا که میبایست در اختیار نوادگان محمد تقی خان ( بزرگ خاندان رحیمی ) باشد، توسط میراث فرهنگی تملک شد و در حال حاضر زیر نظر محمد علی معزالدینی (داماد ماینده ولی فقیه ) اداره می شود . 

این باغ با مساحتی در حدود 70000 متر مربع شامل ساختمان ها، حوض ها و آبنماهای بسیاری بوده که در فضای بین آنها باغهایی با درختان انار و انگور و ... با گل های فراوانی زینت بخش محیط بوده اند . این باغ به دو قسمت کلی اندرونی و بیرونی (جلوخان ) تقسیم می شود .