02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير مسجد امیرچخماق یزد

تورهای مرتبط با مسجد امیرچخماق یزد

مسجد امیرچخماق یزد

مسجد میر جحماق یا امیر چخماق که در یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده است در میدان امیر جخماق در شهر یزد واقع شده است . این مسجد در مجموعه امیر چخماق یزد است که شامل بازار تکیه، مسجد و دو آب انبار که قدمتشان به دوره تیموریان (قرن 9 هجری ) بر می گردد. مجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود.

این مجموعه با ارزش که نقطه خیابان های اصلی شهر است شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، بازارچه حاجی قنبر، آب انبار ستی فاطمه، نخل و آب انبار تکیه امیر چخماق می باشد. این مجموعه از آثار قرن نهم هجری است که امیر جلال الدین چخماق از سرداران و امرای شاهرخ تیموری هنگامی که بهحکومت یزد رسید با همکاری همسر خود ستی فاطمه خاتون برای آبادانی، شهر آن را بنیان نهاد. 

بانیان در شمال مسجد، میدانی ایجاد کردند که هم اکنون پابرجاست و مرکز یزد است . این میدان در عصر صفوی هم به همین نام شهرت داشت. در زمان شاه عباس برخی از این آثار احیاء شده است ، از جمله چهار سوقی بر روی کاروانسرا ساخته شده است. اوایل قرن سیزدهم هجری میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده است . البته آنچه مسلم است در آن زمان، این مکان نقش حسینیه را نداشته، چون ساخت چنین فضاهایی از زمان صفویه به بعد در ایران رواج پیدا کرده است. در شرق میدان امیر چخماق، بازاری به نام حاجی قنبر وجود دارد. 

این بازار از بناهای نظام الدین حاجی قنبر جهانشاهی است. این شخص که به امر جهانشاه قره قربونلو به حکومت یزد رسیده بود آثار دیگری هم در یزد بنا کرد. بعدها بر سر در بازار بنای زیبا و بلندی به اسلوب بناهای موجود در تکیه های یزد ساخته شد. این بنای عظیم یکی از معرف های شهر یزد است و هنگامی که می گویند  میر چخماق مرادشان همین بناست در حالی که از اثر امیر چخماق نیست. مسجد امیر چخماق که در تاریخ یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده است .

 در دوره صفویه به همت امیر جلال الدین چخماق شامی حاکم یزد از امراء و سرداران و مقرب درگاه شاهرخ و زن او ستی (بی بی ) فاطمه خاتون احداث شده است. این مسجد در سال 841 هـ.ق به پایان رسید و از حیث زیبایی، وسعت، اهمیت و اعتبار بعد از مسجد جامع شهر قرار دارد در توصیف این مسجد باید گفت که در کرباس (ساختمان جلوی درب ورودی ) مسجد به میدان میر چخماق باز میشود، سنگی نصب گردیده که بر آن متن وقفنامهای به خط نسخ نقر شده است . در طرف راهروی شمالی که از درب کریاس به صحن وارد میشود، شبک هایی ظریف از کاشیهای معرق در پنجره های نصب شده اند . قسمتی از سردر صفحه ایوان کاشیکاری معرق شده است و جزرهای آن آجری رنگ میباشد. 

دور خارجی گنبد و بر کمربند آن عبارت « السلطان ظل الله...» به کوفی بنایی تکرار شده است . محراب صحنه اصلی از کاشی معرق است با ساختمانی مقرنس کاری که در وسط آن سنگ مرمر بسیار خوشتراشی به اندازه 1/15 * 3/38 متر نصب شده است . و در وسط مقرنس کاری یک گل مربع به اندازه 54*95 سانتی متر نصب است و در دست چپ ایران، یک سنگ مرمر به اندازه 28*30 سانتی متر نصب شده است . سر در شرقی مسجد دارای کتیبهای از کاشی معرق به خط ثلث محمد الحکیم است . گنبد مسجد خمیده و ترکدار است با کاشی سبز رنگ کاشی شده و پیرامون آن نیز کتیبه ای به خط کوفی قرار دارد . در حالی که آب انبار تکیه امیر چخماق در حد فاصله تکیه و بازارچه حاجی قنبر واقع شده و احتمالا قدمت آن نیز به دوره صفویه می رسد. این آب انبار در حال حاضر به عنوان موزه آب مورد استفاده قرار می گیرد.