02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير مسجد جامع کبیر یزد

تورهای مرتبط با مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع یزد یا همان مسجد کبیر یزد یکی از با ارزش ترین میراث هنری و گنجینه ای از معماری اسلامی است که در خیابان امام خمینی، خیابان مسجد جامع واقع شده است. بانی ساختمان اصلی مسجد را علاءالدوله گرشاسب آل بویه قرن ششم هجری می دانند ولی مسجد کنونی مربوط به آل مظفر و تیموریان قرن هشتم و نهم هجری است . از امتیازات هنری و معماری این مسجد می توان قدرت و استواری کاشیکاری های نفیس و جالب سر در بلند، دو کتیبه نفیس یکی به خط کوفی و دیگری به خط ثلث بر روی کاشی لاجوردی معرق ذر کنار سر ذر باشکوه، دو مناره زیبا و تزئینات کاشیکاری شده، دیواری های داخلی شبستان و زیر گنبد و خارج گنبد را نام برد. ارتفاع مناره های آن حدود 48 متر و ارتفاع سر ذر آن در حدود 24 متر می باشد. مسجد جامع کبیر در تاریخ 31 تیر 1313 با شماره ثبت 206 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . 

مسجد جامع یزد به شیوه یک ایوان در دل کویر می باشد و در طی حدود 100 سال و سه دوره بنا شده است . پایه های اصلی مسجد را ساسنیان و بنای فعلی مسجد ، از لحاظ شیوه معماری متعلق به دو دوره موسوم به آذری دانسته اند . بنای گنبد خانه متعلق به دوره ایلخانی و سر در رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری دانسته اند. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر بفرد، شهرت دارد. سبک معماری این بنا به شیوه آذری است . 

مسجد جامع کبیر یزد به چند دلیل حایز اهمیت است: نخست آن که قدیم ترین نمونه معماری است که طی قرن نهم هجری قمری، در معماری مذهبی ناحیه یزد از آن تقلید شده است؛ این طرح مرکب از یک مقصوره گنبد دار و یک شبستان مستطیل بلند و کشیده است. دیگر ویژگی مهم بنا کاربرد وسیع تاق های سراسری (تاق و تویژه) در شبستانها است که با کاشی معرق همراه است . نکته قابل توجه دیگر در ساختمان مسجد جامع یزد، مساله ایجاد روشنایی غیر مستقیم به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوارهاست. همچنین تزیبنات داخل و خارج گنبد، نمای خارجی-داخلی ایوان اصلی و محراب زیبای آن که از قسمت های مهم مسجد به شمار می رود، بی نهایت ارزنده و جالب است .