02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير آرامگاه شاه شجاع در شیراز

تورهای مرتبط با آرامگاه شاه شجاع در شیراز

صفحه اصلی > جاذبه ها > جاذبه های طبیعی در ایران > آرامگاه شاه شجاع در شیراز

آرامگاه شاه شجاع در شیراز

در دامنه ی تخت ضرابی و در غرب تکیه ی هفت تنان , قبر بزرگترین پادشاه آۀ مظفر یعنی ابوالفوارس شاه شجاع فرزند امیر مبارزالدین قرار دارد که کریم خان زند سنگ بزرگی بر قبر او نهاده است.

در میان تمام شاهانی که در فارس سلطنت کرده اند تنها قبر شاه شجاع مظفری در شیراز معلوم و مشخص است و به همین جهت بود که انجمن آثار ملی بنایی بر قبر وی ساخت که در سال 1350 شمسی به اتمام رسید. 

این بنا از حیث معماری و اهمییت تاریخی واجد ارزش های ویژه است.