02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير جشن سده در یزد

تورهای مرتبط با جشن سده در یزد

جشن سده در یزد

جشن سده, یکی از جشن های ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه برگزار می شود . 

بعضی از دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند . ابوریحان بیرونی می نویسد : « سده گویند علت این است که در این روز زادگان کیومرث - پدر نخستین - درست صد تن شدند و یکی از خود را بر همه پادشاه گردانیدند و برخی برآنند که در این روز فرزندان مشی و مشیانه به صد رسیدند و نیز آمده : "شمار فرزندان آدم ابوالبشر در این روز به صد رسید " 

نظر دیگر اینکه سده معروف,صدمین روز زمستان است . از ابتدای زمستان ( اول آبان ماه ) تا 10 بهمن که جشن سده است صد روز و از 10 بهمن تا 19 و اول بهار 50 روز و 50 شب بوده است . و به علت اینکه از این روز به بعد انسان به آتش دست پیدا کرده است شب هم مانند روز روشن و گرم و زنده است ، شب ها هم شمرده می شوند . 

یکی دیگر از دلایل گرامی داشت این شب این است که ایرانیان دو ماه میانی زمستان را ، همان دی و بهمن را بسیار سخت و هنگام نیرومند گشتن اهریمن می دانستد و برای پایان یافت این دو ماه نیایش ویژه ای بگزار می کردند . از شب چله که چله بزرگ نیز نامیده می شد و در آن مهر برای مبارزه با اهریمن دوباره زاده شده بود تا شب دهم بهمن ماه که جشن سده و چله کوچک نامیده می شد برابر 40 روز است . و به سبب اینکه آتش ( مظهر گرما و نور و زندگی ) در روز سده کشف شده بود و وسیله دیگری برای مبارزه با اهریمن و بنابر این باعث روشنایی شب مانند روز شد از شب چله کوچک تا اول اسفند 20 روز و 20 شب (جمعا چهل شب و روز ) است .

یکی از نشانه های پیوند این دو پدیده مراسمی است که در بین عشایر سیرجان و بافت برگزار می شود : شب دهم بهمن آتش بزرگی بنام آتش سده با چهل شاخه از درختان هرس شده که نشان از چهل روز " چله بزرگ " است در میدان ده بر می افروزند و می خوانند :

 سده سده دهقانی / چهل کنده سوزانی / هنوز گویی زمستانی 

و برخی گفته اند که این تسمیه به مناسبت صد روز از پیش از به دست آمدن محصول و ارتفاع غلات است . مهرداد بهار در کتاب «پژوهشی در فرهنگ ایران » و رضا مرادی غیاث آبادی در کتاب «نوروزنامه » بر این باورند که سده در زبان اوستایی به معنای برآمدن و طلوع کردن است و ارتباطی با عدد 100 ندارد . عدد «سد» به شکل «صد» معرب شده است در حالیکه واژه «سده » به شکل «سذق » معرب شده است . 

اگر نخستین روز زمستان را ( روز پس از شب یلدا ) تولد دیگری برای خورشید یا مهر بدانیم . می توان آن را هماهنگ با جشن گرفتن در دهمین و چهلمین روز تولد ، آیین کهن و زنده ایرانی دانست . ( در همه استان های کشور و سرزمین های ایرانی نشین ، برگزاری مراسم جشن دهم و چهلم کودک دیده می شود ) و این واژه "Sada" ( اسم مونث ) که به معنی پیدایی و آشکار شدن است ، در ایران باستان Sadok  و در فارسی میانه Sadag بوده و واژه عربی سذق و نوسذق ( معرب نوسده ) از آن آمده است . روایت هایی که جشن سده را به صد روز گذشتن از زمستان و یا پنجاه شب و پنجاه روز مانده به نوروز تعبیر میکنند . همگی از ساخته های جدید تر است و در متون کهن نیامده اند . 

                                                                      جشن سده یزد الیت سیر ایرانیان