02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير هواپیما

الیت سیر در اغلب تورهای خارجی و برخی از تورهای داخلی خود که مسافت های طولانی دارد هواپیما را مورد استفاده قرار می دهد. هواپیما دارای استاندارد های جهانی و پیشرفته ای است اما کیفیت آن تحت تاثیر رتبه و اعتبار ایرلاین مربوطه، فرودگاههای مبدا، ترانزیت و مقصد قرار می باشد. از این رو برخی پروازها موجب رضایت و آسودگی بیشتر و برخی دیگر موجب عدم رضایت و نگرانی مسافرین می گردد. لذا مسئولیت این موضوع فقط به عهده ایرلاین مربوطه بوده و هیچگونه مسئولیتی به عهده الیت سیر نمی باشد.

نکاتی که گردشگران الیت سیر در سفر با هواپیما باید به آن توجه نمایند :

• توجه به محل و آدرس فرودگاه، سالن ورودی، ساعت و شماره پرواز بسیار مهم است (گاهی پیش آمده که پرواز از فرودگاه امام بوده ولی مسافر در فرودگاه مهرآباد سرگردان شده یا مسافری برای یک پرواز داخلی به سالن پروازهای حجاج رفته است).
• در نظر داشته باشید، علیرغم اینکه شما با شرکت الیت سیر برای تور انتخابی خود قرارداد بسته اید ولی طبق بلیتی که در دست دارید در زمینه پرواز، قراردادتان با ایرلاین مربوطه می باشد. لذا در مواردی نظیر جاماندن، تاخیر پرواز، کنسل شدن پرواز، عدم توانایی فرود هواپیما در مقصد که ناچار شود به فرودگاهی دیگر برود و اساسا هرگونه اتفاق و حادثه ای که باعث نارضایتی گردشگر از پرواز، ایجاد هزینه اضافه و یا عدم استفاده گردشگر از دیگر خدمات تور شود، مسئولیتی به عهده الیت سیر نمی باشد. همچنین بیمه و تعیین شماره صندلی پرواز به عهده ایرلاین مربوطه می باشد.