02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
صفحه اصلی > تور آفریقا

لیست تور آفریقا در یک نگاه

نام سفر ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت از
تور کنیا و تانزانیا نوروز 96 | طبیعت و حیات وحش آفریقا 11 روزه پنج شنبه 1395/12/26 تا 1396/01/07
3,500 دلار
تور آفریقای جنوبی نوروز 96 |تور ژوهانسبورگ، سان سیتی، پارک جنگلی، کیپ تاون 10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,290 دلار
تور مراکش نوروز 96 | تور مراکش، آگادیر، کازابلانکا 10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,990,000 تومان
1,350 دلار
تور جزیره موریس نوروز 96 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/05
3,015 یورو
تور آفریقای جنوبی نوروز 96 |تور ژوهانسبورگ، کیپ تاون 10 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/08
تور آفریقای جنوبی نوروز 96 |تور ژوهانسبورگ، سان سیتی، پارک جنگلی، کیپ تاون 10 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/08
4,500,000 تومان
2,290 دلار
تور آفریقای جنوبی نوروز 96 |تور ژوهانسبورگ، سان سیتی، پارک جنگلی، کیپ تاون 11 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/09
3,450 دلار
تور مراکش نوروز 96 | تور کازابلانکا، مراکش 8 روزه دوشنبه 1395/12/30 تا 1396/01/07
7,190,000 تومان
تور سیشل نوروز 96 | تور جزایر اقیانوس هند 7 روزه سه شنبه 1396/01/01 تا 1396/01/07
2,550 یورو
تور آفریقای جنوبی نوروز 96 |تور ژوهانسبورگ، سان سیتی، پارک جنگلی، کیپ تاون 12 روزه سه شنبه 1396/01/01 تا 1396/01/12
3,550 دلار
تور مراکش نوروز 96 | تور مراکش، فاس، طنجه، کازابلانکا 10 روزه سه شنبه 1396/01/01 تا 1396/01/10
9,900,000 تومان
تور صعود به قله کلیمانجارو نوروز 96 | تور آفریقا 8 روزه یکشنبه 1396/01/06 تا 1396/01/13
3,250 دلارتور آفریقا

ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
11 روزه پنج شنبه 1395/12/26 تا 1396/01/07
3,500 دلار
1 شب نایروبی + 2 شب پارک ملی ماسایی مارا + 3 شب پارک ملی ناکورو + 2 شب پارک ملی آمبوسلی + 1 شب جزیره زنگبار
هزینه هایی که به عهده مسافر است:
خروجی فرودگاه امام خمینی، هزینه ویزای کنیا در فرودگاه نایروبی، هزینه ویزای تانزانیا کلیه نوشیدنی ها، ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,290 دلار
2 شب ژوهانسبورگ + 2 سان سیتی + 1 شب پارک جنگلی + 4 شب کیپ تاون.
 
تاریخ  حرکت -->  28 اسفند
 
مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج ازکشور بر عهده مسافر می باشد.
 
نرخ تور کودک زیر 2 سال 900000 ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,990,000 تومان
1,350 دلار
3 شب مراکش + 3 شب آگادیر +  3 شب کازابلانکا.
تاریخ حرکت: 28 اسفند.
نرخ تور برای نوزاد 850000 تومان می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، بنابراین غیر قابل کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد هستند.
صدور بیمه برای افراد بالای 55 ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
7 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/05
3,015 دلار
ﻣﺪت اﺧﺬ وﯾﺰا 14 روز ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮواز و ﻫﺘﻞ ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
 ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/08
2 شب ژوهانسبورگ + 1 شب پارک جنگلی + 4 شب کیپ تان + 2 شب سان سیتی.
پرداخت ورودیه کلیه مکان های دیدنی طبق برنامه سفر به عهده آژانس می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی، غیر قابل کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد می باشد.
مدارك لازم:
2 قطعه ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/08
4,500,000 تومان
2,290 دلار
2 شب ژوهانسبورگ + 2 سان سیتی + 1 شب پارک جنگلی + 4 شب کیپ تاون.
تاریخ های حرکت --> 27، 28و 30 اسفند / 2، 3 و 5 فروردین
مدارک لازم:
اصل پاسپورت با 6 ماه اعتبار، 2 قطعه عکس رنگی جدید گواهی اشتغال به کار ترجمه شده، پرینت حساب بانکی 3 ماهه ...
1 2 

نمایش تورها در نقشه