02188175410 تور
02188175570 ویزا
09195566573 پشتیبانی
صفحه اصلی > تور آفریقا

لیست تور آفریقا در یک نگاه

نام سفر ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت از
تور آفریقای جنوبی زمستان 95 |تور ژوهانسبورگ، کیپ تاون 11 روزه دوشنبه 1395/11/11 تا 1395/11/21
2,950 دلار
تور مراکش زمستان 95 | تور کازابلانکا 8 روزه جمعه 1395/11/15 تا 1395/11/22
5,850,000 تومان
تور مراکش زمستان 95 | تور مراکش، کازابلانکا 8 روزه جمعه 1395/11/15 تا 1395/11/22
6,000,000 تومان
تور آفریقای جنوبی زمستان 95 |تور ژوهانسبورگ، کیپ تاون 10 روزه شنبه 1395/11/16 تا 1395/11/25
2,650 دلار
تور صعود به قله کلیمانجارو زمستان 95 | تور آفریقا 8 روزه شنبه 1395/11/16 تا 1395/11/23
3,150 دلار
تور صعود به قله کلیمانجارو زمستان 95 | تور آفریقا 10 روزه شنبه 1395/11/16 تا 1395/11/25
2,920 دلار
تور فرهنگ و حیات وحش نوروز 96 | تور کنیا، تانزانیا 11 روزه پنج شنبه 1395/12/26 تا 1396/01/07
3,500 دلار
تور مراکش نوروز 96 | تور مراکش، آگادیر، کازابلانکا 10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,990,000 تومان
1,350 دلار
تور جزیره موریس نوروز 96 7 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/05
3,015 یورو
تور مراکش نوروز 96 | تور کازابلانکا، مراکش 8 روزه دوشنبه 1395/12/30 تا 1396/01/07
7,190,000 تومان
تور سیشل نوروز 96 | تور جزایر اقیانوس هند 7 روزه سه شنبه 1396/01/01 تا 1396/01/07
2,550 یورو
تور مراکش نوروز 96 | تور مراکش، آگادیر، کازابلانکا 10 روزه جمعه 1396/01/04 تا 1396/01/13
3,990,000 تومان
1,350 دلار
تور صعود به قله کلیمانجارو نوروز 96 | تور آفریقا 8 روزه یکشنبه 1396/01/06 تا 1396/01/13
3,250 دلار
تور مراکش نوروز 96 | تور کازابلانکا، مراکش 8 روزه دوشنبه 1396/01/07 تا 1396/01/14
7,190,000 تومانتور آفریقا

ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
11 روزه پنج شنبه 1395/12/26 تا 1396/01/07
3,500 دلار
1 شب نایروبی + 2 شب پارک ملی ماسایی مارا + 3 شب پارک ملی ناکورو + 2 شب پارک ملی آمبوسلی + 1 شب جزیره زنگبار
هزینه هایی که به عهده مسافر است:
خروجی فرودگاه امام خمینی، هزینه ویزای کنیا در فرودگاه نایروبی، هزینه ویزای تانزانیا کلیه نوشیدنی ها، ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه شنبه 1395/12/28 تا 1396/01/07
3,990,000 تومان
1,350 دلار
3 شب مراکش + 3 شب آگادیر +  3 شب کازابلانکا.
تاریخ حرکت: 28 اسفند.
نرخ تور برای نوزاد 850000 تومان می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، بنابراین غیر قابل کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد هستند.
صدور بیمه برای افراد بالای 55 ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
7 روزه یکشنبه 1395/12/29 تا 1396/01/05
3,015 دلار
ﻣﺪت اﺧﺬ وﯾﺰا 14 روز ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮواز و ﻫﺘﻞ ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﻮده و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
 ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
8 روزه دوشنبه 1395/12/30 تا 1396/01/07
7,190,000 تومان
2 شب کازابلانکا + 5 شب مراکش
تاریخ حرکت: 30 اسفند.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، بنابراین غیر قابل کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد هستند.
در صورت درخواست صندلی بیزنس کلاس مبلغ 2500000 تومان به نرخ هر صندلی اضافه می گردد.
مدارک لازم: ...
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
7 روزه سه شنبه 1396/01/01 تا 1396/01/07
2,550 دلار
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروری می باشد.
مدارک لازم:
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ شروع سفر.
ظرفیت مدت تاریخ سفر قیمت
10 روزه جمعه 1396/01/04 تا 1396/01/13
3,990,000 تومان
1,350 دلار
3 شب مراکش + 3 شب آگادیر +  3 شب کازابلانکا.
تاریخ حرکت: 28 اسفند.
نرخ تور برای نوزاد 850000 تومان می باشد.
پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، بنابراین غیر قابل کنسلی، تغییر تاریخ و استرداد هستند.
صدور بیمه برای افراد بالای 55 ...
1 2 3 

نمایش تورها در نقشه