02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
صفحه اصلی > خاطرات سفر > خاطرات سفر داخلی

خاطرات سفر داخلی

در این سفر هر آنچه که از یک سفر طبیعت گردی انتظار دارید را مشاهده خواهید نمود و با کوله باری از تجارب خاص و شگفت انگیز که سالها در ذهن شما حک خواهد شد  برخواهید گشت. 
در این صفحه از همسفران خواهشمندیم تا در چند سطر با نام خودشان خاطرات خود را از این سفر طبیعت گردی بازگو نمایند . خاطرات تلخ و شیرین و ...
همچنین الیت سیر تلاش دارد با ثبت نظرات , انتقادات و پیشنهادات شما همسفران ...