02142697 تور
02188175410 ویزا
09195566573 پشتیبانی
با ما همراه باشید!

تصاوير سبک ▲

این برنامه ها مناسب برای بیشتر افراد تندرست بوده و دارای کمترین میزان فعالیت جسمانی و ورزشی می باشد و عموما شامل مسیرهای پیاده روی کوتاه در مسیرهای هموار و در دامنه ها و ارتفاعات کم می باشد.